Націоналіст і нацист: що їх різнить?

В сучасному світі термін «націоналізм» може мати декілька різних тлумачень. З одного боку, націоналізм — це ідеологія, яка спонукає певний народ до формування вільного, сильного і незалежного держави. З іншого боку, націоналізм може означати фактор, що використовується політичними силами для маніпулювання масами, підняття популізму та сприйняття іноземців як ворогів.

У цій статті ми зупинимось на вивченні історії націоналізму, зокрема на порівнянні між двома термінами — «націоналіст» і «нацист». Хоча ці поняття можуть бути співзвучними, не можна забувати, що вони мають відмінність у термінології та семантиці.

Націоналізм і нацизм — це різні історичні явища, але зараз іногда використовуються іспользовані для відповідних розумінь і пропаганди. У результаті цього результаті проявляться заплутаність і навіть профілювання поверхні.

Сходство и различия между национализмом и нацизмом

Что такое национализм?

Націоналізм це переконання в важливості інтересів та блага свого народу. Націоналіст вірить в націю, в її культуру, традиції та мову та вважає, що народ має право на самовизначення. В основі націоналізму лежить ідея, що народ має бути єдиним політичним суб’єктом і всі рішення на рівні держави мають бути прийняті з урахуванням національних інтересів.

Что такое нацизм?

Націзм — це ідеологія, виникла в Німеччині, яка поширювалася у 30-х роках XX століття. Націзм вірив у владу сильного лідера, який повинен бути законом. Націзм також вірив у важливість расової ієрархії: національна раса повинна бути на вершині, а інші раси – важінні. Націзм прагнув до політики де єдине увага приділяється власному народу, а інші народи вважаються непотрібними.

Отличия между национализмом и нацизмом

Несмотря на сходство национализма и нацизма, эти две идеологии имеют существенные отличия. Первое и самое важное отличие между ними заключается в их основной цели. Национализм ставит на первое место интересы своей народной общности, а нацизм — интересы только «чистых» расовых групп. Этот принцип привел к многим ужасным преступлениям нацистов во время Второй мировой войны.

Второе отличие заключается в том, что нацизм призывает к насилию в отношении иных рас, так называемых «врагов народа». В то время как национализм уважает права других наций и стремится к нахождению компромиссов.

Третье отличие заключается в том, что национализм признает концепцию гражданского общества и взаимодействия на уровне граждан. Нацизм же разделяет общество на формальные расовые группы, признавая их статус и права только на основе расовой принадлежности.

Основні принципи націоналізму

1. Національна ідентичність

Націоналізм базується на міцній національній ідентичності, що символізує унікальності культури, історії та мови нації. Ця ідентичність є центральним елементом національного самоусвідомлення.

2. Громадянський націоналізм

Одним із головних принципів націоналізму є громадянський націоналізм – ідеї, що на основі відродження традицій нації, важливою метою є створення єдиної держави, в рамках якої усі громадяни мають рівний доступ до політичних, соціальних та економічних можливостей.

3. Патріотизм

Націоналізм ґрунтується на почутті патріотизму, яке передбачає любов до своєї нації та бажання захищати її інтереси та цінності. У випадку загрози національній ідентичності, патріотизм надає людям змогу об’єднатися і боротися за свої права.

4. Солідарність

Один з принципів націоналізму – це солідарність. Це означає підтримку спільної національної ідеї, а також взаємну допомогу у вирішенні проблем нації. Через таку солідарність, націоналізм забезпечує єдність та стійкість нації в умовах різноманітних викликів та ситуацій.

5. Міфи і символіка

Насамперед, націоналізм заснований на міфах та символіці, яка відображає історію та традиції нації. Вона допомагає зберегти спадщину попередніх поколінь та продовжувати розвивати культурні та історичні традиції.

Історичний контекст націонаці і націоналізму

Концепція націонаці виникла в середині 19 століття і відображає етнічні спільноти, які існують на певній території. Націоналізм же — це ідеологія, яка прагне політичного об’єднання етнічно однорідних груп. Це може бути як захист національної культури, так і прагнення до створення окремої нації з власною територією і державою.

Поняття націонаці і націоналізму з’явилося на фоні нововведень в європейській політиці та економіці в XIX столітті. У багатьох країнах відбувалися промислові та технологічні революції, що сприяли розвитку національних економік та виробництв. Водночас, розділення національних територій та народів входило в суперечливе протистояння зєднання та згуртованості держав сучасної Європи.

Процес національної ідентифікації різних народів в Європі та світі можна відслідкувати ще з середини 18 століття, але тільки в XIX-XX століттях він набув масштабних розмірів і став складовою частиною соціально-політичного життя.

Усвідомлення національного самоусвідомлення та формування національних ідентичностей відбувається через культурні та історичні традиції, принципи, які формують спільність місцевих громадян. У результаті, ми можемо спостерігати розвиток різних типів націоналізмів в кожній окремій країні або регіоні світу.

Відмінності націоналізму і нацизму

Історичний походження

Націонлізм — це ідеологія, що виникла з початком Нового часу. Суть її полягає в тому, що нація є основною формою соціального і політичного організування, а кожен народ має свою культуру, традиції та історію, що є неповторними. У світлі цього головними задачами націоналістів є захист прав свого народу та розвиток національного культурного досвіду.

Націзм же — це ущербна гілка націоналізму, що сформувалася на початку 20 століття в Німеччині. Основна мета нацистів полягала в знищенні всіх «неповних» та «негідних» рас, в тому числі євреїв, ромів та геїв, з підвищенням соціально-політичної позиції арійців в світі.

Політичні погляди

Націоналізм вважає, що держава має забезпечувати активне захист інтересів свого народу і кожного громадянина держави. Основними цілями політики націоналістів є збереження культурної ідентичності народу та підтримка національної економіки.

Відмінність нацизму полягає в тому, що націстська ідеологія також включає елементи германського міфу та расової теорії. У нацийській ідеології держава перетворилася на абсолютне панування однієї раси над іншими. Таким чином, у нацизмі роль нації зменшується і, замість того, щоб служити інтересам народу, держава забезпечує здійснення ідеологічних переконань нацизму.

Роль насильства

Націоналізм активно використовує різноманітні форми проявів, такі як протести, акції, демонстрації та мітинги. Такі прояви несуть у собі передусім мирні та непротиворічні методи відстоювання своїх інтересів.

У випадку з нацизмом ситуація кардинально інша. У політичних боротьбах нацистів часто більш цікавлять сила та насильство, ніж політична активність або інтелектуальний розвиток. Вони застосовують крайні заходи, які спричиняють пригнічення і катастрофи.

Висновок

Націоналізм і нацизм є двома різними ідеологіями, які мають свої відмінності. Націоналізм забезпечує права індивідуальності та культурної ідентичності нації, що є здоровою прагненням. У свою чергу, нацизм — це ущербна гілка націоналізму, яка базується на расовій теорії та насильстві.

Оцените статью